INFORMACJE O PROCESIE DIAGNOSTYCZNYM

Autyzm jest złożonym całościowym zaburzeniem rozwoju wymagającym wielospecjalistycznej diagnozy ze strony doświadczonego zespołu. Poprawna procedura diagnostyczna powinna przebiegać z udziałem psychologa, pedagoga specjalnego i lekarza psychiatry wyspecjalizowanych w problematyce autyzmu.

Przyjęte przez zespół postępowanie diagnostyczno terapeutyczne oparte zostało na Standardach postępowania diagnostyczno - terapeutycznego we wczesnej interwencji autyzmu dziecięcego i zaburzeń pokrewnych w ujęciu psychiatrycznym (M. Wroniszewski, J. Grochowska: "Standardy postępowania diagnostyczno - terapeutycznego we wczesnej interwencji autyzmu dziecięcego i zaburzeń pokrewnych w ujęciu psychiatrycznym" w: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole." Warszawa 2005)

a) algorytm postępowania diagnostycznegoRodzaj postępowania Charakter postępowania Czas / osoba odpowiedzialna


 

b) w wypadkach szczególnie złożonych
niepełnosprawności sprzężone, istotne zaniedbania wychowawczo - opiekuńcze postępowanie diagnostyczne może wymagać modyfikacji.

c) w wypadkach wątpliwości diagnostycznych
wynikających z niewielkiego nasilenia obserwowanych zaburzeń, wyjątkowo wczesnego wieku dziecka oraz obserwowanych tendencji do korzystnych zmian w rozwoju dziecka możliwe jest odroczenie postawienia ostatecznej diagnozy, pod warunkiem zapewnienia oddziaływań stymulujących rozwój dziecka w oparciu o indywidualny program terapeutyczny i ponowienia procesu diagnostycznego po upływie 6 miesięcy.

Zapisy na diagnozę odbywają się telefonicznie lub mailowo. Terminy ustalane na bieżąco.