CENNIK

KONSULTACJA

LP Nazwa usługi Czas trwania cena
1 Wywiad wstępny dotyczący badań i terapii w zalezności od czasu trwania   80 - 100zł
2 Pierwsza wizyta - wstępny wywiad i analiza dokumentacji dotyczącej rozwoju dziecka. 1 h 80 zł

 

DIAGNOZY i opinie:

LP Nazwa usługi Czas trwania cena
1 Diagnoza kliniczna 5,5 h 950 zł
2 Diagnoza funkcjonalna
dla Osób przeprowadzających diagnozę kliniczną w naszej placówce.
5 h
4 h
900 zł
600 zł
3 Ocena funkcjonowania sensomotorycznego 2 h 230 zł
4 Kontrolna ocena rozwoju 3 h 250 zł
5 Re - diagnoza kliniczna / funkcjonalna 1,5 h 600 zł
6 Diagnoza rozwoju emocjonalnego i osobowości dziecka 4 h 200 zł
7 Diagnoza przyczyn dysleksji i dysgrafii z wydaniem opinii dla szkoły i komisji egzaminacyjnych ( w tym obowiązkowo badanie inteligencji) 5 h 350 zł
8 Diagnoza przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - (dyskalkulii) z wydaniem opinii 5 h 350 zł
9 Diagnoza przyczyn ogólnych trudności w nauce z wydaniem opinii dla szkoły 3 h 350 zł
10 Doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu - w ramach konsultacji psychologicznych 1 h 70 zł
11 Kompleksowa diagnoza logopedyczna 1 h 70 zł
12 Diagnoza poziomu inteligencji z opinią 2 h 250 zł
13 Diagnoza gotowości szkolnej 6 - latka z opinią. 3 h 350 zł
14 Diagnoza rozwoju psychoruchowego 0 - 2 r. ż z opinią. 1,5 h 200 zł
15 Diagnoza rozwoju psychoruchowego 2 - 6 r.ż z opinią. 2 h 200 zł
16 Inne opinie przewidziane rozporządzeniem- 2 h 140 zł
17 Inne zaświadczenia, potwierdzenia 45 min 20-50 zł

 

TERAPIA
Dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

LP Nazwa usługi Czas trwania cena
1 Ustalenie programu terapeutycznego 1 h 100 zł
2 Intensywny system terapii
Do 4 roku życia - 30 minut
Powyżej 4 roku życia - 45 min
(3 spotkania w miesiącu)
70 zł/1h
70 zł/1h
3 Konsultacje 1,5 h (1 raz w miesiącu) 150 zł
4 Terapia logopedyczna 1 h 80 zł
5 Terapia psychologiczna 1 h 80 zł
6 Konsultacje lekarskie 1 h
30 min
100 zł
60 zł
7 Zajęcia grupowe (grupy 2-4 osobowe) 1 h 70 zł

 

TERAPIA
Dla dzieci z problemami szkolnymi proponujemy

LP Nazwa usługi Czas trwania cena
1 Terapia indywidualna:
-psychologiczna
-pedagogiczna
-logopedyczna
1 h 80 zł
2 Zajęcia grupowe (grupy 2-4 osobowe) 1 h 60 zł
3 Rehabilitacja ruchowa 1 h 70 zł
4 Psychoterapia 1 h 80 zł
5 Interwencje kryzysowe 1 h 80 zł
6 Interwencja w placówce dziecka na życzenie rodziców ok. 2 h Uzgadniana indywidualnie.

 

TERAPIA
Dla dzieci z prawidłowym rozwojem:

LP Nazwa usługi Czas trwania cena
1 Zajęcia indywidualne 30 - 60 min 80 zł
2 Zajęcia w grupach 30 - 60 min 60 zł

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

LP Nazwa usługi Czas trwania cena
1 Diagnoza 2 - 3 h 350 zł
2 Terapia 50 min 70 zł

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE TRWAJĄ  50 min , 10 min rozmowa z rodzicem.

Oferta dla przedszkoli i szkół ustalana indywidualnie z dyrekcją placówki.