PROBLEMY Z ZACHOWANIEM

Zaburzenia zachowania są najczęstszym powodem, dla którego dzieci przyprowadzane są do psychologa. Specjaliści traktują je zwykle jako wyraz trudności w funkcjonowaniu psychicznym dziecka, które objawiają się w jego zakłócającym zachowaniu i w relacjach z innymi ludźmi.

Wyróżniamy :

 1. zespoł nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD):
  • Zaburzenia koncentracji uwagi - trudność w skupieniu uwagi i słuchaniu innych, niedbałość o szczegóły, roztargnienie, ciągłe zapominanie o czymś, niezorganizowanie.
  • Impulsywność - podejmowanie działań bez namysłu, często ryzykownych, nieumiejętność czekania na swoją kolej, niecierpliwość, przeszkadzanie innym.
  • Nadruchliwość - dziecko przebywa w ciągłym ruchu, często bezcelowym; gdy musi pozostać w miejscu zaczyna się wiercić, bawić rękoma, wyłącza się z aktywności; jest gadatliwe i nie może powstrzymać się od mówienia; często ma trudność w kontynuowaniu rozpoczętego zadania i je rzuca.

   

 2. zachowania aspołeczne:
  • Zachowania agresywne - zastraszanie, terroryzowanie innych, stosowanie przemocy fizycznej, zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych.
  • Zachowania destrukcyjne - wandalizm, podpalenia, kradzieże.
  • Tendencja do kłamania
  • Zaniedbywanie swoich obowiązków.
  • Skłonność do łamania zasad i norm społecznych - wagarowanie, ucieczki z domu, wczesna inicjacja seksualna.

   

 3. zaburzenia opozycyjno-buntownicze:
  • Częste konflikty z dorosłymi
  • Odmowa spełnienia próśb osób dorosłych
  • Częste zmiany nastroju.
  • Skłonność do irytacji i złoszczenia się
  • Ciągłe kwestionowanie reguł postępowania określanych przez dorosłych
  • Oskarżanie innych o własne niepowodzenie
  • Niechęć do podejmowania współpracy z dorosłymi i rówieśnikami
  • Szorstkość w obyciu
  • Odrzucanie wszelkich autorytetów

Terapia jest określana indywidualnie dla każdego dziecka, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia , głębokości i rodzaju występujących objawów oraz podatności dziecka na określone procedury terapeutyczne.
Proponujemy:

 • Diagnozę problemu
 • Psychoterapię dziecka
 • Terapię dziecka w grupie rówieśniczej
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
 • Terapię rodziny
 • Leczenie farmakologiczne.

Zapraszamy na diagnozę i terapię do Pracowni LOBUS.

LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka dokona diagnozy Twojego dziecka, opracuje program terapii i poprowadzi terapię. Prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami.