SZKOLENIE - DZIECKO Z DYSFUNKCJĄ I AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE - ZASADY I TECHNIKI PRACY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEJ

Program szkolenia:

  1. Jak  rozpoznać całościowe zaburzenia rozwoju i inne problemy rozwojowe dziecka; wprowadzenie w problematykę.
  2. Najczęściej  deficytowe obszary w rozwoju dzieci – komunikacja, umiejętności społeczne, deficyty uwagi, motywacja, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie, lęk, zaburzenia SI, itp.
  1. Orzeczenie o kształceniu specjalnym, a indywidualny program terapeutyczny –                (etapy konstruowania programu terapeutycznego, wyznaczanie celów terapeutycznych).
  2. Przystosowanie otoczenia  -  strukturalizacja – cele strukturalizacji, organizacja miejsca pracy, tworzenie przyjaznego środowiska w klasie/grupie, praca                          w oparciu o plany aktywności.
  3. Podstawowe zasady pracy oraz dobór pomocy dydaktycznych, tworzenie kart pracy.
  4. Prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii indywidualnej.
  5. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami - interpretacja i klasyfikacja zachowań niepożądanych u dzieci, radzenie sobie z agresją oraz autoagresją, autostymulacja, zachowania o charakterze seksualnym, inne zachowania niepożądane – jak pracować.
  6. Zapoznanie z  literaturą dotyczącą problematyki – gdzie szukać pomysłów do pisania programów i  ćwiczeń z dzieckiem.
  7. Rola rodziców we współpracy z placówką edukacyjną i w procesie terapeutycznym.
  8. Indywidualne konsultacje z prowadzącymi.
https://www.facebook.com/events/320750478548072/