CO POWINNO WZBUDZIC NIEPOKÓJ RODZICA:

Dziecko w wieku 1 - 2 - lat

 • ma trudności z automatyzacją chodu, utrzymaniem równowagi, później zaczyna biegać
 • po drugim roku życia jeszcze nie mówi
 • jest mało sprawne w samoobsłudze ( mycie rąk, ubieranie się, jedzenie łyżką )
 • nie umie poprawnie budować z klocków
 • nie naśladuje rysowania linii pionowych i poziomych

Dziecko 3 letnie

 • słabo biega
 • jest niezdarne w zabawach ruchowych, wymagających utrzymania równowagi
 • z trudem uczy się jeździć na rowerku
 • jest nieporadne i niechętne rysowaniu , nie umie dobrze narysować koła
 • ma trudności z zapamiętywaniem krótkich rymowanek i wierszyków
 • posiada mały zasób słów
 • nie garnie się do kontaktów z innymi, godzinami zajmuje się jedną rzeczą, nie pozwala sobie przerwać tej monotonnej czynności

 

Dziecko 4 letnie
Niepokój powinny budzić objawy jak wyżej i dodatkowo :

 • ma trudności z zapamiętywaniem nazw ( np. pory roku, dnia, nazwy posiłków )
 • nie umie dobrze składać klocków z elementów
 • jest nieporadne w rysowaniu ( rysunki prymitywne w formie ), postać człowieka zawiera mało elementów ( np. tylko głowę i nogi )
 • jest mało zręczne ruchowo
 • ma kłopoty z budowaniem własnych wypowiedzi
 • nie potrafi długo zająć się jedną czynnością, z reguły nie doprowadza zadania, zabawy do końca, szybko ulega znudzeniu

 

Dziecko 5 letnie

 • ma kłopoty z wypowiadaniem się pełnymi zdaniami, nie jest w stanie opowiedzieć bajki którą obejrzał lub wysłuchał
 • ma wadę wymowy
 • nie lubi rysować, wycinać
 • źle trzyma ołówek, za silnie lub za słabo go naciska
 • jest nadal mało zręczne w czynnościach samoobsługowych
 • ma kłopot z chwytaniem i rzucaniem piłki do celu
 • nie jest w stanie spokojnie wysiedzieć ok. 15 minut słuchając opowiadania, bajki, zakłóca tym zajęcia w przedszkolu
 • jest niechętne występom na uroczystościach w przedszkolu
 • występują tiki lub objawy moczenia nocnego

W sytuacjach budzących wątpliwości warto zasięgnąć konsultacji specjalisty, pamiętając że wychowanie dziecka bez odpowiedniej wiedzy na temat jego prawidłowości rozwojowych bywa trudne. Lepiej jest jeśli obawy rodzica okazują się bezpodstawne, niż jeśli rzeczywista trudność dziecka zostaje zbagatelizowana, bądź zdiagnozowana zbyt późno.

Zapraszamy Państwa na badanie psychologiczne do Pracowni LOBUS.

Pozwoli ono określić mocne i słabsze strony przyszłego przedszkolaka, odkryć ewentualne deficyty i ustalić strategię ich wyrównywania, a także pokaże zdolności dziecka które należy rozwijać.

Po diagnozie udzielamy wskazań, jak pracować z dzieckiem w domu i przedszkolu, aby zapewnić mu najlepszy start w przedszkolu / szkole.

Po diagnozie proponujemy zajęcia indywidualne lub w małych 3 osobowych grupach według sprawdzonych i lubianych przez dzieci oddziaływań, takich jak:

 1. Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, która jest równocześnie stymulacją rozwoju funkcji poznawczych dziecka - już od 3 roku życia dziecka.
 2. Pedagogika zabawy (zabawa jest bowiem naturalną metodą poznawania świata przez Dzieci);
 3. "Dziecięca Matematyka" wg programu prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej;
 4. Elementy Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz (w tym profilaktyka dysleksji);
 5. Kinezjologia edukacyjna dr Paula E. Dennisona;
  Dziecko na zajęciach:
  • rozwinie swój intelekt;
  • rozwinie mowę (tworzenie odpowiednich komunikatów, udzielanie rzeczowych odpowiedzi, tworzenie tez opartych na zdobytej wiedzy, wzbogacenie słownika, kształtowanie umiejętności prowadzenia konstruktywnych dyskusji);
  • wykształci umiejętność: wnioskowania, argumentowania i przekonywania, wieloaspektowego myślenia (myślenie analogiczne, dedukcyjne, logiczne, indukcyjne, abstrakcyjne);
  • będzie kształtowało orientację przestrzenną;
  • będzie wspomagane w umiejętności syntezy i analizy;
  • będzie rozwijało sprawność ruchową i koordynację wrokowo - ruchową;
  • będzie wspomagane w rozwoju mowy;
  • będzie rozwijało samodzielność;
  • będzie wspomagane w myśleniu przyczynowo - skutkowym i rozwijaniu umiejętności przewidywania;
  • nauczy się lub udoskonali okazywanie emocji i uczuć

Program oparty jest na symultaniczno-sekwencyjnej metodzie wczesnej nauki czytania stworzonej przez prof. Jagodę Cieszyńską, z uwzględnieniem szerokiego zakresu oddziaływań terapeutycznych mających na celu wszechstronną stymulację rozwoju języka i sprawności komunikacyjnych Dziecka.

Czas spędzony przez dziecko w Pracowni LOBUS będzie twórczy i zaprocentuje podczas kariery szkolnej.

Zajęcia trwają 1 h - z czego 45 minut pracy z dzieckiem a 15 min. konsultacja z rodzicem.
Cena 50 zł

Zajęcia grupowe 1 h - 30 zł.