Komunikacja AAC w autyzmie.

Konferencja AAC w Autyzmie Warszawa 2013

AAC w autyzmie - od dzieciństwa do dorosłości - to temat konferencji szkoleniowej, która odbyła się w Warszawie w dniach 9-10.03.2013r. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez Słów.

Do udziału zaproszono rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów z całej Polski. Ponad trzystu uczestników, 14 godzin wykładów, niezliczona ilość dyskusji kuluarowych, wiele nawiązanych kontaktów i nadziei na współpracę we wspólnej sprawie, poprawy jakości życia osób niemówiących. To krótki bilans tego spotkania.

Przez dwa dni Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne „Nowe Horyzonty” było miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) do rozwijania umiejętności porozumiewania się osób ze spektrum autyzmu.

Głównym aspektem, który podkreślano na konferencji była potrzeba skupiania się w pracy z osobami z autyzmem na nauce funkcjonalnej komunikacji, spontanicznej, ukierunkowanej do osoby i zrozumiałej dla wszystkich. Zaprezentowane doświadczenia wskazywały na ogromne korzyści związane z wprowadzenia AAC we wczesnym dzieciństwie, jak i w późnej interwencji u dorosłych osób z autyzmem. Wspomagające sposoby porozumiewania się zastosowane u dzieci niemówiących z autyzmem pozwalały na budowanie podstaw komunikacji (intencji komunikacyjnej, wymiany, zabawy relacyjnej, wspólnego pola uwagi, kontaktu wzrokowego, itd.) i doświadczania korzystania z niej, co często uruchamiało rozwój mowy. W przypadku dorosłych niemówiących osób z autyzmem, wprowadzenie AAC znacznie obniżało napięcie, pozwalało na zaspokojenie potrzeb i poniesienie jakości życia całej rodziny.

W podsumowaniu sesji o wczesnej interwencji przeprowadzono dyskusję o roli rodziny we wprowadzaniu AAC – poprzedzoną znakomitymi prezentacjami rodziców. W dyskusji rozpoczęto również rozważania nad brakiem i możliwym kształtem systemu wsparcia osób dorosłych z problemami w porozumiewaniu się. Aktualnie w Polsce nie jest jasne, kto odpowiada za wdrażanie i przekazywanie systemu AAC z placówki do placówki. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z oprogramowania i urządzenia wysokiej technologii używane we wspomaganiu porozumiewania się, które zaprezentowała firma HARPO oraz poznali MÓWik - polski program na smartfony i tablety umożliwiający porozumiewanie się.

Wykłady przygotowane w sposób profesjonalny i rzeczowy zostały przyjęte przez słuchaczy z dużym zainteresowaniem. Silne emocje uczestników budziły niezwykłe wykłady i świadectwa pozytywnego wpływu AAC przedstawione przez rodziców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom, uczestnikom, wystawcom oraz wolontariuszom za udział w konferencji oraz pomoc w budowaniu wspaniałej atmosfery sprzyjającej wymianie pomysłów i doświadczeń.

http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:konferencja-aac-warszawa-2013-&catid=72:2013&Itemid=111

Głos Pani dr Joanny Ławickiej z Funadcji Prodeste w Opolu dotyczacy komunikacji AAC w terapii osób z autyzmem :


" Wróciliśmy z konferencji "AAC w autyzmie", która odbyła się w miniony weekend w Warszawie. Ostrożnie rzecz ujmując uważamy, że była to absolutnie przełomowa impreza. Przełomowa dla propagowania profesjonalnego podejścia do terapii komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki alternatywnej i wspomagającej komunikacji. Przełomowa dla tworzenia standardów dobrej praktyki na terenie placówek edukacyjnych. Przełomowa, bo w jednym miejscu mogli się spotkać przedstawiciele różnych nurtów, różnych placówek, różnych podejść, których jednak łączy jedno - profesjonalizm i specjalistyczna wiedza o tym, że AAC w życiu osób ze spektrum autyzmu może tylko jedno - pomagać i wspierać ich rozwój oraz podnosić jakość życia. Dziękujemy za zaproszenie Pani Angelice Łasocha i Agnieszce Pilch ze Stowarzyszenia "Mówić bez słów" dzięki którym mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami w terapii komunikacji - zarówno od strony terapeutów jak i rodziców. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nowych i starych znajomych a także mamy nadzieję, że konferencja "AAC w autyzmie" będzie początkiem wspólnej drogi ku lepszemu życiu dla tysięcy osób z autyzmem w Polsce." , "Chciałabym bardzo, żeby wiedza o tym, że AAC skutecznie pomaga osobom z ASD na wszystkich etapach życia, służy ich rozwojowi, edukacji i po prostu - pozwala szczęśliwiej żyć przestała być domeną kilku placówek w kraju, lecz powoli wypierała podejście mówiące, że "dziecko z autyzmem musi mówić a AAC sprawi, że nigdy nie będzie", które jest krzywdzące i wielu dzieciom zamykające drogę do rozwoju na miarę własnych możliwości. ... To była wyjątkowa konferencja ".
wpis :  http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-M%C3%B3wi%C4%87-bez-S%C5%82%C3%B3w/146536486853?ref=ts&fref=ts