Pracownia LOBUS

w Suchej Beskidzkiej rozpoczęła działalność w 2009 roku, jako prywatna placówka. Posiada status SPECJALISTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ numer 4321/3/2009 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez STAROSTWO POWIATOWE w Suchej Beskidzkiej.

LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka od dnia 01.01.2014r zmieniła miejsce działalności.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Gabinet Integracji Sensorycznej oraz Przedszkole LOBUS mieszczą się w nowym budynku przy ulicy Billy Wildera nr 14 ( obok Biura Pracy ).
 

PracowniaLobus

Zajmujemy lokale na parterze. Wejście od strony parkingu.

 


Pierwsze spotkanie rodzica ze specjalistą w Pracowni LOBUS:

 • podczas spotkania informujemy o naszym systemie pracy, diagnozie i proponowanej terapii;
 • dokonujemy wstępnej analizy dokumentacji dostarczonej przez rodziców;
 • udzielamy porady na temat najbardziej optymalnego kierunku działania w konkretnych przypadkach itp.;
 • omawiamy wątpliwości i problemy pojawiające się podczas dotychczasowego leczenia, edukacji dziecka i procesu terapeutycznego;

 

Nasze zainteresowania to :

 • całościowe zaburzenia rozwoju : Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Zespół Retta, zaburzenia dezintegracyjne, niepełnosprawność intelektualna, MPD, ADHD, zaburzenia genetyczne np. Zespół Downa i inne.
 • problemy szkolne dziecka :
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.
  • problemy natury emocjonalnej
  • problemy w zachowaniu
 • rozwijanie zdolności i umiejętności u małego, zdrowego dziecka : zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola/szkoły

OD września 2013 roku prowadzimy Niepubliczne Przedszkole LOBUS z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałami specjalnymi.
Szczegółowe informacje: www.przedszkolelobus.pl
Nabór do przedszkola trwa cały rok.

Dlaczego LOBUS?

 • do korzystania z naszych usług zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.
 • nie wymagamy skierowania, nie obowiązuje u nas również rejonizacja. - nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę.
 • zapewniamy pełen profesjonalizm, komfort i zachowanie tajemnicy zawodowej.
 • realizujemy zalecenia z opinii innych Poradni.

Prosimy o zapoznanie się z nasza ofertą!

 

 

Rejestracja : tel 608 837 744  
e-mail: pracownialobus@gmail.com

Formularz rejestracji on-line