ARTYKUŁY

A F A Z J A - diagnoza u małego pacjenta.

W związku z częstymi zapytaniami o diagnostykę afazji dziecięcej przedsztawiamy krótkie informacje:

Komunikacja AAC w autyzmie.

Konferencja AAC w Autyzmie Warszawa 2013

AAC w autyzmie - od dzieciństwa do dorosłości - to temat konferencji szkoleniowej, która odbyła się w Warszawie w dniach 9-10.03.2013r. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez Słów.

PIERWSZE objawy AUTYZMU

Rodzicu bądź czujny. Im wcześniej rozpoczniesz pracę z dzieckiem tym lepsze będą efekty. Zapraszamy do Pracowni LOBUS w Suchej Beskidzkiej - Małopolska- powiat suski na zespołową diagnozę funkcjonalna i kliniczną.

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA.

Rodzicu, Twoje dziecko we wrześniu 2013 r rozpoczyna edukacje w w klasie I.

Sprawdź jakie ma mocne strony, czy ma jakieś braki?????         Do września wiele możesz wypracować z dzieckiem.

Zbadaj dziecko w Pracowni LOBUS w Suchej Beskidzkiej - Specjalistycznej Niepubliczej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

PROŚBA O P O M O C !

NIKODEM ma 4 lata i AUTYZM.
Ten chłopiec jest pod opieką zaprzyjaźnionej z LOBUSem poradni Prodeste z Opola.
Rodzinę chłopca dotknęła straszna tragedia. Spaliło się ich całe mieszkanie....w pożarze zginął jego ojciec. Ojciec, który uratował chłopca i mamę, sam zginął bo ratował pozostałych członków rodziny.

Trzeba pomóc.
Proszę o pomoc dla tej rodziny i o udostępnienie tej informacji.

Grażyna Kryjak-Lenart

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe

SUBKONTO Twojego dziecka w FUNDACJI.

SUBKONTO Twojego dziecka w FUNDACJI

        Często rodzice po usłyszeniu diagnozy zastanawiają się jak zdobyć fundusze na terapię i leczenie swojego dziecka. Dzięki Fundacji "Zdążyć z Pomocą” http://www.dzieciom.pl/index.php mają możliwość zbierania pieniędzy od darczyńców na indywidualnym koncie dziecka.