ZESPÓŁ

D Y R E K T O R

mgr Grażyna Kryjak-Lenart ukończyła zarządzanie oświatą na studiach kwalifikacyjnych , posiada certyfikat ukończenia szkolenia " Zarządzanie Małą Firmą". Właściciel i zalożyciel firmy LOBUS od 2009 r.

A D M I N I S T R A C J A

mgr Angelika Świętek specjalista administracji publicznej.

P S Y C H O L O G

mgr Daria Witosińska Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym dla Absolwentów Szkół Wyższych Centrum Pedagogiki i Psychologii PK w Krakowie. Aktualnie realizuje kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Brała udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych: „Techniki edukacyjne   i wychowawcze w pracy z uczniem ze spectrum autyzmu”, „Makaton”, „Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej”, „Integracja odruchów twarzy wg metody  dr S. Masgutowej”, „Kinezjologia edukacyjna Brain Gym metody dr Paula i Gail Dennison”. Uczestniczyła m.in. w konferencjach: ” I  Międzynarodowa Konferencja Ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”, „Trudne zachowania. Dlaczego? I co dalej?” W poradni prowadzi: diagnozy, konsultacje, terapie indywidualną oraz grupową. Obszary działania w pracy terapeutycznej:  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zachowania trudne u dzieci, nadpobudliwość, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachowania lękowe, trudności w adaptacji w środowisku szkolnym, przedszkolnym, pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz problemach:  rodzinnych, szkolnych, wychowawczych.

P S Y C H O L O G

mgr Małgorzata Piętońabsolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotowanie pedagogiczne uzyskała w ramach Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie staży min. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego.  Uczestniczka szkolenia „Zabawa z dzieckiem z autyzmem” organizowanego przez Ośrodek dla Osob z Autyzmem Effatha w Krakowie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

L O G O P E D A

mgr Izabela Moćko filolog logopeda, specjalista Metody Krakowskiej.

PEDAGOG SPECJALNY – LOGOPEDA

mgr Grażyna Kryjak-Lenart absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego -pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, terapeuta wychowania zdrowotnego i prorodzinnego, logopeda. Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K.Johansena ( 0024/111)                         Ukończyła liczne szkolenia w zakresie:  pedagogiki zabawy, komunikacji AAC, wykorzystania metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody behawioralnej w terapii dzieci z autyzmem , Terapi Taktylnej wg metody  dr S. Masgutowej,  integracji odruchów twarzy wg metody dr S. Masgutowej, Kinezjologi edukacyjnej Brain Gym metody dr Paula i Gail Dennison.

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Iwona Magdalena Rusin oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej (II° SI)

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Barbara Miłkowska logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (II° SI), absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących : terapii karmienia,komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), gestów Makaton ( szkolenie I stopnia z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton),metody werbo-tonalnej (warsztaty), pracy z dziećmi z ADHD , zasad pracy z dzieckiem agresywnym. W swojej pracy łączy praktykę logopedyczną z wiedzą dotyczącą integracjii sensorycznej w tym także odruchów posturalnych oraz korekcją wad postawy.  Ukończyła również szkolenie Picture Exchange Communication PECS System poziom I.

KONSULTACJE DZIECI MŁODSZYCH

Specjalistyczny Gabinet Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży w Suchej Beskidzkiej

mgr Aneta Bober

OBSŁUGA KSIĘGOWA I DORADZTWO BIZNESOWE

Biuro Rachunkowe „Pod Jasieniem” w Suchej Beskidzkiej

mgr Magdalena Włodarczyk

OBSŁUGA TECHNICZNA, DEKORACJE, POMOCE DYDAKTYCZNE

„I Rys, i Mal” Studio Obrazu w Suchej Beskidzkiej - mgr Rafał Lenart

 

Pracowali z nami:

logopeda Pani Joanna Wójtowicz – Pałasz,
psycholog Pani Magdalena Piszczek-Burzyńska,
psycholog Pani Paulina Sochacka.
 

Współpracujemy także z najlepszymi rehabilitantami którzy realizują dla nas projekty dla Fundacji POLSAT w domach naszych podopiecznych.

Od 2009 do 2013 roku wyjeżdżalismy na turnusy rehabilitacyjne z Fundacją Prodeste z Opola, a w  wakacje 2014 prowadziliśmy samodzielnie turnus  terapeutyczny dla dzieci z autyzmem dlai Firmy TAIRON z Lublina.


Pracownicy Pracowni LOBUS odbyli CYKL SZKOLEŃ  DLA SPECJALISTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI  OSOBOM ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZINOM: „Kompleksowy model   pracy  w diagnozie  i terapii osób ze spektrum autyzm” 132 h. Poradnia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju "Prodeste"  Opole, Fundacja ”Prodeste” Opole, maj-listopad 2009;

Inne odbyte szkolenia:

 • "Znaki manualne i symbole MAKATON program Rozwoju Komunikacji" Kraków , 2011r.;
 • „Dziecko z dysfunkcjami w przedszkolu” - Małopolski Niepubliczny Ośr. Doskonalenia Nauczycieli Kraków 2008r;
 • „Moje sylabki – nauka czytania  metoda symultaniczno sekwencyjną” – Wydawnictwo WiR, Kraków 2008r.;
 • „Zabawa z dzieckiem z autyzmem”  NZOZ „Effatha  w Krakowie, 2008r.;
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W Sherborne” - I stopień – Kraków 2008r.
 • „Dziecko Krzywdzone” - Skawina, 2009r.;
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci które chciałyby mówić, ale nie mogą?” Poznań, 2008r.;
 • „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”- Skawina , 2010r.;
 • „Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu” – Fundacja Prodeste - Opole, III.2011r.;
 • „ZASTOSOWANIE  METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W STYMULACJI  ROZWOJU  MOWY DZIECI Z USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO”- Kraków- 2011r.;
 • „STYMULACJA SENSORYCZNA WG C.DELACATO  W DIAGNOZIE I TERAPII OSÓB  ZE SPEKTRUM AUTYZMU ‘’-Fundacja Prodeste -  Opole,  III. 2012r.;

Udział w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja ”Rain Man jest wśród nas”  dotyczącej Autyzmu, 27-29.11.2008, Kraków;
 • VI Konferencja naukowa „Zdumiewający Świat Zmysłów – wybrane metody wspomagania integracji sensorycznej u dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi – Karków 2010r;
 • „Czas na dialog” Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków 2008r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Praca z dzieckiem z autyzmem, Kraków 2008r.;
 • „ Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju” Kraków 2009r.;
 • Międzynarodowa Konferencja "Autyzm-specyficzne potrzeby-kompleksowa terapia" Fundacja SYNAPSIS, 2010r.;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska” Fundacja Alpha Lublin 19-20.11.2010 r. ;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SYSTEMOWE PODEJŚCIE WE WSPOMAGANIU ROZWOJU, EDUKACJI, ŻYCIA  ZAWODOWEGO  I SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - Poznań , 4-5 grudnia 2009 r.;
 • Konferencja „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia” – Warszawa  24 – 26 września 2010r.;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „ RUCH, WZROK, SŁUCH – PODSTAWA UCZENIA SIĘ” -  APS Warszawa, 17. września 2011 r.;