NA PROBLEMY SZKOLNE : Indywidualny Trening Słuchowy dr JOHANSENA

 

Jednym ze sposobów pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, opóźnionym rozwojem mowy, nadpobudliwością jest Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena. Wiele przypadków trudności w nauce, zaburzeń artykulacji, nadpobudliwości, zaburzeń emocjonalnych ma źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.
 
Wśród czynników, które mogą wpływać na powstawanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wyróżnia się:
 • zapalenie ucha środkowego,
 • sączkowanie uszu,
 • genetyczne predyspozycje np.: dysleksja
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy głowy.
Program terapii jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka. Terapia odbywa się domu ( w przyjaznym i bezpiecznym środowisku). Koszt terapii jest niższy  w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi i „rozłożony” w czasie.
Diagnoza to audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obu uszne, testy na lateralizację oraz  test dychotyczny Johansena. Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Program dźwiękowy nagrywany jest na płytach CD. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4-8 tygodni (zależnie od wieku),  za każdym razem pacjent otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy
 
Diagnoza jest postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnego zbadania lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez 6 dni    w tygodniu przez wysokiej klasy słuchawki, w domu o zbliżonej porze dnia (sugerowane godziny wieczorne). Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Cały program trwa 6-18 miesięcy(w zależności od postępów i systematyczności pacjenta)., dzieci najczęściej potrzebują 9- 10 miesięcy. Postępy kontrolowane są przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.  Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli.
Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch ale również usprawnia:
 • uwagę i koncentrację;
 • rozumienie mowy;
 • artykulację;
 • komunikację;
 • prawidłową pisownię;
 • czytanie;
 • koordynację ruchów;
 • motorykę;
 • harmonizuje  napięcie mięśniowe co wpływa na  postawę ciała;
 • samoocenę;
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce;
Szczegółowe informacje: http://www.johansen-ias.pl/
Od września 2011 roku w Pracowni LOBUS objętych jest tą formą terapii kilkoro pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy i z dysleksją. U każdego dziecka widoczny jest znaczny postęp w zakresie poszerzania kompetencji komunikacyjnych jak i wydłużania  koncentracji na wykonywanej czynności. Dzieci chętniej czytają, czytaja ze zrozumieniem, zauważa się mniejszą męczliwość.